Bugün Nihilizm / https://www.eurekastreet.com.au/article/the-problem-of-new-nihilism
2010
Bugün nihilizm: Terör ve teröre karşı savaşın kesişmeli sentezi (co-authored with Bülent Diken)
Articled in Peer-Reviewed International Journals
Toplum ve Bilim 117, 118-141
Link to article

Bu makalede, modern bir sorunsal olarak terör ve teröre karşı savaş arasındaki antagonizma, pasif ve radikal nihilizmin iki kesişmeli sentezi olarak tartışılıyor. Bu yapılırken, ana inceleme nesnesi olarak modern topluma dönülüp nihilizmin nasıl işlev gördüğüne değiniliyor. Bu, üç aşamada yapılıyor: ilk önce, nihilizm, günümüzün hâkim politik biçimi olan post-politikayla ilişkilendiriliyor. Ardından, makale post-politi-kayla modern terör arasındaki kesişmeli senteze eğiliyor ve tüm şiddetine rağmen, terör ve post-politika arasındaki antagonizmanın yanlış bir antagonizma olarak sunulduğunu belirtip asıl askıya alınanın nihilist ve anti-nihilist antagonizma, egemen istisnanın nihilizmi ile yaşam arasındaki antagonizma olduğunu iddia ediyor. Bu antagonizma post-politika tarafından politikleştirilemez, çünkü post-politikanın bizzat kendisi bu antagonizmanın depolitizasyonu üzerinde kurulmuştur. Son olarak ise, nihilizme karşı bir alternatif olarak düşünülen agonizm kavramı tartışılıyor.