Gücül, Edimsel… / https://www.theguardian.com/world/2014/may/29/gezi-park-year-after-protests-seeds-new-turkey
2015
Gücül, Edimsel, Devrimci Olay: Gezi İsyanı Üzerine
Articled in Peer-Reviewed International Journals
Mülkiye Dergisi 39: 41-60.
Link to article

Gezi İsyanı’nı ele alan çalışmalar her ne kadar kıymetli ve ufuk açıcı olsa da isyanın özellikle bir yönünü ıskalamış gibi görünüyor: gücül ve edimsel arasındaki etkileşim. Bu makale bu önemli boşluğu, Gezi’nin özgürleşimci potansiyellerine eğilerek kapatmayı amaçlıyor. Makale isyanın devrimci olay kavramıyla yakından bağlantılı olduğunu, lineer-çizgisel zamanı çok aştığını tartışıyor. İlk önce isyana yol açan nedenlere kısaca değiniliyor. Ardından Gezi’nin edimsel koşullar ile gücül potansiyeller arasındaki etkileşimi nasıl mümkün kıldığı inceleniyor. Bu bağlamda devrimci bir olay olan Gezi İsyanı’na kairos kavramı açısından yaklaşılıyor. Kairos gücül ve edimsel, strateji ve afyon arasında bir bağ kurar. Makale son olarak, Gezi İsyanı’nın ortaya çıkardığı yeni özneleşme biçimlerini ve alternatif siyasal ve toplumsal olanakları inceliyor.