Neoliberal ve Militarist Post-Politika / https://notabene.com.tr/urun/neoliberal-ve-militarist-post-politika-siyasali-bastirma-sanati/
2015
Neoliberal ve Militarist Post-Politika
Articled in Peer-Reviewed International Journals
Ankara: Notabane (Çev: Müge Serin)
Link to article

Neoliberal ve militarist post-politika siyasalı bastırmanın ‘sanatı’dır. Temel amacı çatışmanın, antagonizmanın ve radikal toplumsal değişimin olmadığı bir dünya yaratmaktır. Antagonizmaya, çatışmaya ve devrimci fikirlere dair bu bilinçli körlük, post-politika ile hesaplaşmanın neden politik bir görev olması gerektiğini de açıklıyor. Eğer bugün post-politika çatışma, antagonizma ve “olay”ı görünmez kılıyorsa, devrimci politikanın yapması gereken bunları görünür kılmaktır. Dolayısıyla neoliberal ve militarist post-politikayı karakterize eden rejimler ve duygulanımlar devrimci siyasetin bittiği anlamına gelmez. O hâlde asıl soru, neoliberal ve militarist post-politik toplumda radikal eleştiri ve devrim bağının nasıl kurulabileceğidir.