Neoliberalizmin Politik Tahayyülü / https://medyascope.tv/2020/08/27/jean-claude-monod-otoriter-neo-liberalizme-karsi-kavga-verirken-anti-liberalizmi-beslememeli/
2021
Neoliberalizmin Politik Tahayyülü: Serbest Piyasanin “Büyüsü”
Articled in Peer-Reviewed International Journals
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 225-240
Link to article

Neoliberal tahayyül nedir ve onu oluşturan temel özellikler nelerdir? Neoliberal tahayyül alternatif gelecek tasarımlarının önünü nasıl kapatır? Bu makale, neoliberalizmin politik tahayyülünü kavramsallaştırmayı amaçlamaktadır. Neoliberalizmin politik tahayyülü, kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliği şekillendiren, yapılandıran, fakat aynı zamanda da sınırlayan bir politik tahayyüldür. Bu anlamda, neoliberalizm sadece ekonomik bir rasyonelliğe indirgenemez; aynı zamanda imgeler, ön varsayımlar ve kültürel aygıtlardan da oluşan bir tahayyüle sahiptir. Neoliberalizmin politik tahayyülü, kimin kamusal tartışmalara müdahale edeceğini, kimin bilgisinin otorite olarak kabul edileceğini, hangi tür argümanların onaylanacağını ve dolayısıyla kimin bakış açısının siyasete dahil edilip dışlanacağını belirler. Yazının temel iddiası şudur: neoliberalizmin politik bir tahayyülü vardır ve bu tahayyül, bireyin ve nüfusların verili düzen lehine davranması için, özellikle serbest piyasa tarafından belirlenen bir tahayyüldür. Neoliberalizm, yaşamı esasen serbest piyasa üzerinden algılar.